SCOPE 10 Inspectie

Contact

Rapenburg 33
7161 EB Neede

06-21580807


Info@loman-elektrotechniek.nl

Het kan voorkomen dat het periodiek laten keuren van elektrische installaties verplicht wordt door een bedrijfsverzekering. De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Daarom is het dus van belang om regelmatig uw elektrische installaties te laten keuren.

De Scope 10 inspectie is nog vrij jong en is in het leven geroepen om het brandrisico van elektrische apparatuur te beperken.

De Scope 10 inspecteur beoordeelt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarnaast kijkt hij naar het gebruik en de omgeving van het elektrische materieel. Bij de Scope 10 inspectie worden de verdelers visueel gecontroleerd.

  • Isolatieweerstanden wordt  gemeten
  • aardlekschakelaars worden getest,
  • thermografie voor detectie van hotspots.
  • De achterliggende installatie wordt visueel gecontroleerd en gemeten waarbij de nadruk ligt op brandrisico.

 

De Scope 10 inspectie is gecertificeerd, waardoor er jaarlijks een controle moet plaatsvinden. Daarnaast worden de inspecteurs eens in de 18 maanden opnieuw getest op kennis en vaardigheden.

Wat is een Scope 10-keuring eigenlijk?

Uw bedrijfsverzekering kan van u verlangen dat u een Scope 10-keuring laat uitvoeren. Tijdens zo’n inspectie wordt er gecontroleerd of uw elektrische installatie veilig is. Met een elektrische installatie bedoelen we alle elektrische onderdelen van het gebouw. Denk dan aan de groepenkast en de wandcontactdozen tot en met de daarop aangesloten apparaten, machines enz.

Voor een veilige en betrouwbare installatie

Neem contact met ons op