NEN 3140/Scope 8 Inspectie

Contact

Rapenburg 33
7161 EB Neede

06-21580807


Info@loman-elektrotechniek.nl

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie kan voldoen aan de wettelijke eisen die verzekeraars en de Nederlandse overheid (Arbowet) stellen aan elektrische installaties kunt u een NEN 3140/Scope 8 keuring en inspectie laten uitvoeren. Zo kan uw bedrijf voldoen aan een veilige bedrijfsvoering van de elektrische installaties. 

Het is soms verplicht voor uw bedrijfsverzekering om uw elektrische installatie regelmatig te laten controleren. Brand ontstaat namelijk vaak door een elektrisch mankement. Ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen.

SCIOS Scope 8 is een certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties en arbeidsmiddelen. Deze regels worden beheerd door de stichting SCIOS. Deze SCIOS Scope 8 inspectie heeft een vaststaand inspectieplan en is gebaseerd op NEN 3140.

Bij de Scope 8 inspectie (de NEN 3140 inspectie is hiervan de basis) worden de verdelers visueel gecontroleerd en  kan er optioneel een thermografische inspectie gedaan worden. Daarnaast worden de volgende metingen gedaan:

  • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
  • de circuitimpedanties van het stroomstelsel
  • de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden
  • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
  • de veilige scheiding van stroomketens
  • de goede werking van aardlekbeveiligingen
  • de goede werking van de veiligheidsketens
  • de deugdelijkheid van de verbindingen

 

Er is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS om de kwaliteit van de inspectie te kunnen waarborgen. Deze certificatieregeling komt overeen met een ISO 9001 certificering. Hierin worden de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd.

Een SCIOS-scope 8 inspectie wordt uitgevoerd volgens een onbetwistbaar inspectieplan dat is vastgesteld op basis van een risico-inschatting, best-practices en veel ervaring uitgevoerd.

Elke 18 maanden krijgen alle SCIOS 18 gecertificeerde inspecteurs een praktijkaudit door een certificerende instelling ter controle of hij/zij nog voldoet aan alle hiervoor gestelde eisen.

Waarom een NEN 3140/Scope 8 inspectie?

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet zijn alle werkgevers verplicht om te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van zijn of haar werknemers. Dit geldt voor alle aspecten die verbonden zijn aan de te verricht arbeid.

Het werken met elektrische installaties leveren risico’s op. Als werkgever moet u deze risico’s zo veel mogelijk beperken. Arbeidsplaatsen moeten regelmatig gecontroleerd worden volgens de regels van de Arbeidsomstandighedenwet. Als u een keuring van elektrische installaties volgens de NEN 3140/Scope 8 uitvoert dan komt u als werkgever aan deze vereist tegemoet.

Is een SCIOS Scope 8 verplicht?

Als u dit in de verzekeringspolis overeen bent gekomen met uw verzekeraar dan is een NEN 3140/Scope 8 inspectie verplicht en moet u daaraan voldoen. Volgens de NEN 3140/Scope 8 zult u periodiek alle elektrische installaties moeten laten keuren. Zo voldoet u daarmee aan zowel de eisen van de verzekeraar als die van de Arbowet.

Scope 8 en NEN 3140, wat is het verschil?

De Scope 8 keuring voldoet net als de NEN 3140 aan de NEN 3140 Eisen. Wordt er volgens de SCIOS 8 norm gekeurd, dan gelden er aanvullende kwaliteits- en kenniseisen.

Heeft u als werkgever een keuringsrapport volgens NEN 3140 dan kunt u aantonen dat de elektrische installatie gekeurd is volgens de juiste procedure. Mocht u een SCIOS Scope 8 keuring hebben laten uitvoeren door een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat dan geeft dit u een extra zekerheid dan de werkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.

Voor een veilige en betrouwbare installatie

Neem contact met ons op