NEN 1010 OPLEVERING INSPECTIE

Contact

Rapenburg 33
7161 EB Neede

06-21580807


Info@loman-elektrotechniek.nl

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Zo hebt u de verplichting de elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen in uw bedrijf periodiek te laten inspecteren. Loman elektrotechniek kan u hierbij van dienst zijn.

Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties.

Een inspectie bestaat uit:

  • Visuele inspectie
  • Voldoet de instalatie aan normen en fabricant specificatie
  • Bemeting en beproeving van de instalatie
  • Rapport met tekortkomingen
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN NEN 1010 EN NEN 3140 / SCOPE 8?

Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties.

Een NEN 3140/Scope 8 inspectie is een periodieke keuring van de installaties die u in gebruik heeft.

De NEN 1010 is een verplichte keuring volgens het bouwbesluit. De NEN 3140/Scope 8 inspectie is niet verplicht. Maar u als werkgever moet wel voldoen aan de Arbowet. Dat houdt dus in dat u voor de vereiste elektrische veiligheid moet zorgen en daarom is een periodieke NEN 3140/Scope 8 inspectie keuring een handige manier om ervoor te zorgen dat u alles op orde heeft. Hoe vaak zo’n keuring moet worden uitgevoerd wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140/Scope 8.

IS DE NEN 3140 WETTELIJK VERPLICHT?

De NEN 3140 keuring is niet verplicht, maar elke werkgever moet voldoen aan de Arbowet. Dat houdt dus in dat u voor de vereiste elektrische veiligheid moet zorgen en daarom is een periodieke NEN 3140 keuring een goede manier om hiervoor te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140

WANNEER IS EEN NEN 1010 KEURING NODIG?

Als u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik wilt nemen dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Met deze keuring kunt u dan aantonen dat de installaties voor uw medewerkers veilig zijn en dat uw bedrijfsprocessen niet verstoord worden.
Volgens de Arbowet moeten elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installaties. Die inspectie heet een NEN 3140 keuring. Wij als inspectiebedrijf met een SCIOS-certificaat bieden u de zekerheid dat de beide keuring worden uitgevoerde met een hoog kwaliteitsniveau. Uiteraard ontvangt u van ons na inspectie de benodigde rapportages.

NEN 1010 OPLEVERINSPECTIE

Met de NEN 1010 keuring kunt u al installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. Daarna ontvangt u van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Inspectie aanvraagformulier

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens/ inspectie locatie

Voor een veilige en betrouwbare installatie

Neem contact met ons op